Ungdomsombudens undersökningar

Ungdomsombuden gör olika typer av undersökningar bland ungdomar i Linköpings kommun, För det mesta följer de upp olika enkäter genom att göra djupintervjuer med ungdomar.

I intervjuerna får ungdomarna själva säga vad de tror att resultaten från enkäterna beror på och komma med förslag på hur Linköping skulle kunna bli en bättre kommun utifrån undersökningens tema. 
Det ungdomarna sagt presenteras sedan för politiker och tjänstemän i kommunen samt andra som är intresserade av att höra ungdomars åsikter. 

Nedan kan du läsa mer om de olika undersökningarna som Ungdomsombuden genomfört.

Trygghet och Fritid i Berga och i Skäggetorp 2014

Våren 2014 genomförde ungdomsombuden en undersökning i Berga och Skäggetorp angående hur ungdomar upplever sin fritid och trygghet i dessa områden. Undersökningen grundades på statistik från den så kallade livsstilenkäten från 2013 och ungdomsombudens uppdrag var alltså att följa upp denna. Totalt intervjuades cirka 100 ungdomar med syftet att deras åsikter sedan skulle kunna påverka framtida politiska beslut som rör dessa två bostadsområden. Sedan undersökningen avslutades har de intervjuade ungdomarnas åsikter presenterats för så väl politiker och tjänstemän som andra aktörer i linköpingskommun. 

Fritidsundersökning bland elever i årskurs 8 som besökte Öppet Stadshus 2014

Totalt 540 elever besökte Öppet Stadshus 2014 och fick svara på en liten enkät innehållandes frågorna:

  • Vad skulle du vilja göra på fritiden (som du inte redan gör)?
  • Vad hindrar dig från att göra detta?

Resultatet  av undersökningen är uppdelat på bostadområden.

 

Skolkvalitetsmätningen med Linköpings Elevkårer 2014

Våren 2014 gjordes en uppföljning av Skolkvalitetsmätningen (en utvärderande enkät som eleverna på alla gymnasieskolor svarar på) på initiativ av Linköpings Elevkårer och med hjälp av ett av ungdomsombuden. Ungdomsombudet samordnade arbetet medan elevkårerna på Berzeliusskolan, Birgittaskolan, Folkungaskolan, Katedralskolan och Klara Gymnasium ansvarade för att göra intervjuer med eleverna för att se vad som kunde förbättras på skolorna. Delar av resultatet presenterades även för Bildningsnämnden som sedan beslutade att man skulle ordna kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledarna i kommunen. Fem utbildningstillfällen planerades in för läsåret 2014-2015 om bland annat kommunikation och sociala medier.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 juni 2016