Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Grafisk profil

Linköping har gjort sig känd som staden där idéer blir verklighet. Det är vår devis. Det är också vårt löfte. Budskapet ger en signal om hur vi ska uppfattas och vad som driver oss. Vår vision är att skapa och erbjuda en miljö där människor trivs, växer och utvecklas.

För att lyckas ska vi samlas kring våra gemensamma värderingar, det vi kallar kärnvärden.

Vi är:

  • Modiga
  • Mänskliga
  • Mångfasetterade

Vi har också tydliggjort vår position utifrån det som särskiljer oss, jämfört med andra liknande städer. Vår position är teknik och humanism – två grundläggande ingredienser som här i Linköping har sin naturliga plats, inte enbart var för sig, utan i en givande mix. Just det gör oss unika! Och det skapar också en grund för vårt löfte "Linköping – där idéer blir verklighet".

Linköpings varumärkeslöfte, kärnvärden och position ska genomsyra vår profil och kommunikation. Det handlar om att vara enkel och tydlig. Vi ska väcka uppmärksamhet och intresse, vilket i sin tur utgör grunden för ett starkt och framgångsrikt varumärke.

Här presenterar vi nu vår grafiska manual med gällande riktlinjer för dig och alla andra som arbetar med Linköpings kommuns kommunikation. Genom att alltid, i alla lägen, följa manualen tar vi alla ansvar för det gemensamma varumärkesarbetet. För när vi alla kommunicerar konsekvent och långsiktigt, ger det oss möjligheter att lyckas i en ökad konkurrens. Under olika rubriker kan du läsa om hur vi kan applicera vårt budskap i allt från annonser och trycksaker till mässmaterial och skyltar.

Ansvarig för Linköpings kommuns logotyp och devisen "Linköping – där idéer blir verklighet" är kommundirektören.

Kontakt

Om du har frågor, är du alltid välkommen att kontakta avdelningen för kommunikation och samhällsutveckling.

Kommunikation

E-post: Skicka e-post till Kommunikation

E-post: infomaster@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun, 581 81 Linköping

Besöksadress: Storgatan 58
Storgatan 58 på karta

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 mars 2018