Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bilder

Bilderna är en bärande beståndsdel i vår kommunikation. De ska förmedla våra kärnvärden – modiga, mänskliga och mångfasetterade. Här ligger ett stort fokus på att få med människor. Det ger en känsla av en levande stad, till för sina invånare. Precis så som Linköping vill uppfattas.

Vi vill gärna spegla vår position – teknik och humanism hand i hand.

Bilderna ska andas en fräschhet, glädje, optimism och engagemang. De ska upplevas moderna och gärna lite spännande.

Tillfälliga kampanjer kan kräva ett annat bildmanér. Stäm alltid av med kommunikationsavdelningen.

I informationsmaterial av mer pedagogisk karaktär, kan det vara viktigt att bilderna beskriver det vi vill förmedla. Vi strävar alltid efter en hög kvalitet, men här kan informationsbehovet gå före kravet på den perfekta bilden.

Obs! När människor förekommer i bild och är möjliga att identifiera, måste vi ha tillstånd från myndig person eller målsman. Det här är ett krav enligt lag och måste alltid följas!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 januari 2017