Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/

Idémönster

Genom att använda grafiska element, vi kallar det idémönster, stärker vi den visuella bilden och skapar igenkänning. Idémönstret är ett flödande mönster som symboliserar hur en idé föder en annan. Den visar även att idéer kan samverka och skapa en dynamik. Mönstret speglar mod och ständig förändring.

Obs! Idémönstret får aldrig förekomma tillsammans med logotypen Linköpings kommun som används i enskild kommunikation.

Applicering av idémönstret

Själva grunden i mönstret är "idéelementet" som ska visas i sin helhet eller upp till ca 75 % av helheten. Det innebär att man kan skära av den upptill eller nedtill, men man ska fortfarande kunna identifiera att det är ett "idéelement".

"Idéelementet" kan gärna kompletteras med fler "idéelement" i olika storlekar. Viktigast är att det alltid finns minst ett identifierbart "idéelement" då mönstret används!

Vi ska också visa mötet mellan två eller fler "idéelement". Just mötet är det centrala. Det skapar en spänning med det idéflöde som vi eftersträvar. I Linköping, där teknik och humanism samverkar, månar vi extra om just detta möte.

Idémönstret placeras alltid med 45 graders lutning (se exempel). Det ska löpa från vänster snett upp till höger.

Vid de tillfällen vi arbetar med hela bilder, kan idémönstret läggas ovanpå dessa – antingen i färg enligt våra profilfärger eller transparent (se exempel) .

Bilder, färger och mönster i "elementet"

Idémönstret kan användas till bilder och färgblock enligt vår grafiska färgskala (se avsnittet färger). De gånger vi monterar in bilder i "idéelementet" ska det vara bilder som klarar den beskärningen. Allra bäst fungerar t.ex. människor eller miljöer i närbild. Däremot bör vi undvika bilder med många detaljer, som inte kommer till sin rätt. Då blir mönster och bild bara förvirrande. Tänk på att använda färger som lyfter och/eller harmonierar med helheten.

Idémönstret, och ett enskild "idéelement", kan även fyllas med tillhörande ränder eller prickar.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 januari 2017