Namn och devis

Vårt namn är Linköpings kommun, vilket alltid ska framgå då vi är avsändare. Men hur namnet står eller är placerat kan variera, beroende på om vi använder vår devis eller inte.

Linköping – där idéer blir verklighet

Huvudregeln är att vi använder devisen "Linköping – där idéer blir verklighet" i all kommunikation. På engelska använder vi uttrycket "Linköping – where ideas come to life".

Devisen berättar om vårt löfte, det som Linköping vill vara och uppfattas som. Budskapet är positivt och offensivt. Det känns som en naturlig följd av vår position – teknik och humanism. Med andra ord stärker devisen varumärket Linköping.

Devisen är en del av logotypen och ska behandlas utifrån de regler som finns. Inga omskrivningar eller andra förändringar av devisen tillåts. När devisen förekommer, används den med namnet Linköping i logotypen. Namnet Linköpings kommun finns också med som avsändare (se rubriken Avsändare).

"Linköping – där idéer blir verklighet" kan även användas som rubrik och i brödtext. Detta användande ska ske restriktivt och med största omdöme. Man bör undvika ett alltför flitigt användande av uttrycket i olika sammanhang eftersom budskapet, och därmed varumärket, riskerar att slitas ut.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 juni 2016