Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Teckensnitt

Linköping använder ett antal utvalda teckensnitt i särskilda utföranden och med särskilda storlekar och radavstånd. Dessa är valda för sin goda läsbarhet och tillgänglighet.

Reglerna kring dessa teckensnitt ska följas för att upprätthålla Linköpings grafiska profil.

Tillfälliga kampanjer kan använda alternativ inom samma teckensnittsfamilj (Georgia eller Helvetica Neue). Stäm alltid av med kommunikationsavdelningen.

Trycksaker

Huvudrubrik och brödtext

Georgia Regular används främst till huvudrubrik samt brödtexter. Det kan också användas till citat.

Underrubrik, ingress och informationstext

Helvetica Neue används i varianterna Regular och Bold (fet). Regular används främst till kortare texter i till exempel annonser och till bildtexter, diagram och citat. Det kan också användas till accentuering i brödtext och till ingresser.

Storleksgrad och radavstånd

Olika exempel på storleksgrader och radavstånd för de olika typsnitten. Ju större radavståndet är, desto luftigare upplevs textstycket. Angivelser som 9/14 pt ger förhållandet mellan teckenstorlek och radavstånd (grad och kägel).

Välj teckenstorlek efter formatet på trycksaken och textmassans storlek. Mellan 55 och 60 tecken per rad är eftersträvansvärt för text i enspalt. Fler tecken per rad gör texterna svåra att läsa. 

  • Huvudrubrik: Georgia 24/28 pt
  • Ingress: Helvetica Neue 55 Roman 12/18 pt
  • Brödtext: Georgia Regular 9/14 pt
  • Underrubrik: Helvetica Neue 55 Roman 11/14 pt
  • Inforubrik: Helvetica Neue 75 Bold 9/14 pt
  • Infotext: Helvetica Neue 55 Roman 9/14 pt

Officepaketet

I officepaketet ersätts Georgia Regular av Times New Roman och Helvetica Neue av Arial.

Våra webbplatser

På webben ersätts Helvetica Neue av Arial i brödtext och Georgia Regular ersätts av PT Serif i rubriker.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 januari 2017