Avsändare

All kommunikation, till exempel visitkort, brev, kuvert, annonser, trycksaker samt dokument ska ha en tydlig avsändare. Mottagaren ska lätt kunna identifiera avsändaren. Här beskrivs de hierarkier som gäller för att detta ska uppfyllas.

Huvudprincip nivåer

Vid logotypen finns aldrig någon avsändarinformation. All avsändarinformation placeras fristående till vänster om logotypen. Den får maximalt bestå av fyra rader, men gärna färre – alltid ur ett mottagarperspektiv. Det innebär att vi inte nödvändigtvis ska tänka utifrån vår organisation, utan i första hand vilken information som är relevant för mottagaren.

Första raden är alltid Linköpings kommun. I kommunövergripande kommunikation adderar vi linkoping.se på rad två.

Rad två kan även vara en förvaltning eller enhet. Om dessa har ett långt namn, kan informationen fördelas på rad två och tre. Under förvaltning/enhet kan ytterligare en till två rader förekomma, dock maximalt fyra rader.

Kontakt vid frågor

Kommunikation

E-post: Skicka e-post till Kommunikation

E-post: infomaster@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun, 581 81 Linköping

Besöksadress: Storgatan 58
Storgatan 58 på karta

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 januari 2017