Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunens tidningar

Linköpings kommun ger ut två tidningar: Dialog, som skickas ut till alla kommuninvånare, och Ny i stan, som skickas ut till alla nyinflyttade. De senaste numren går även att läsa här på linkoping.se.

Dialog

Kommunens egen tidning Dialog kommer i din brevlåda två gånger under 2018. Dialog vill bidra till att stimulera kontakter mellan Linköpingsborna och deras förtroendevalda. Tidningen ska ge information och visa på goda exempel. Men framför allt ska den bidra till att kommuninvånare och förtroendevalda närmar sig varandra.

Utgivningsplan 2018

Om du vill läsa äldre arkiverade nummer av Dialog, kontakta redaktionen.

Kontakta redaktionen

Kom gärna med tips och synpunkter.

Per Conning

Redaktör, journalist

Kommunikation

Telefon:

013-20 64 20

E-post: per.conning@linkoping.se

På jobbet

På jobbet är Linköpings kommuns personaltidning, som skickas ut till alla medarbetare fyra gånger om året. Tidningen ska öka kunskapen hos de anställda om den kommunala organisationen och lyfta fram olika enheters sätt att arbeta. Den ska även spegla och kritiskt granska utvecklingen inom den offentliga sektorn och vad den får för konsekvenser på det lokala planet på arbetsplatserna i Linköpings kommun.

Kontakta redaktionen

Emmilie Engström
Emmilie Engström, redaktör för personaltidningen På jobbet.

Redaktör för På jobbet

Kommunikation

Telefon:

013-26 27 62

E-post: emmilie.engstrom@linkoping.se

Ny i stan

Du som är nyinflyttad i Linköping får tidningen "Ny i stan" i brevlådan. Dessutom kan du läsa den här på linkoping.se.

Tidningen består av artiklar med information om Linköpings kommuns verksamhet. Dessutom finns det annonser från olika företag och organisationer i Linköping. Kommunen står bakom artiklarna. Annonser, tryck och distribution ansvarar företaget Storstadspress för.

"Ny i stan" uppdateras en gång varje år.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 mars 2018