Fortsatt eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland: Eldningsförbud, mer information

Bygga, bo och miljö

Vänd dig till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst om du har frågor gällande bygga, bo och miljö.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Ledning

Reidar Danielsson

Tillförordnad samhällsbyggnadsdirektör Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Skicka e-post till Reidar

E-post: Reidar.Danielsson@linkoping.se

Telefon: 013-20 67 47

Agneta Bergquist

Administrativ chef och kontorschef verksamhetsstöd Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Skicka e-post till Agneta

E-post: Agneta.Bergquist@linkoping.se

Telefon: 013-20 59 48

Senad Beganovic

Ekonomichef och avdelningschef ekonomi Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Skicka e-post till Senad

E-post: senad.beganovic@linkoping.se

Telefon: 013-20 75 85

HR-chef Lisa Vizins
Lisa Vizins

HR-chef och avdelningschef HR Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Skicka e-post till Lisa

E-post: lisa.vizins@linkoping.se

Telefon: 013-26 36 48

Vakant

Kvalitetschef och avdelningschef kommunikation och kvalitet Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 013-20 64 45

Thorsten Hampusson

Bygglovchef Bygglovskontoret

Skicka e-post till Thorsten

E-post: Thorsten.Hampusson@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 80

Maryam Zeitooni Dicker, avdelningschef till GIS och landskapsinformation
Maryam Zeitooni Dicker

Kontorschef Kommunlantmäteriet

Skicka e-post till Maryam

E-post: Maryam.Zeitooni-Dicker@linkoping.se

Telefon: 013-20 63 68

Malin Hultegård

Miljöchef Miljökontoret

Skicka e-post till Malin

E-post: Malin.Hultegard@linkoping.se

Telefon: 013-20 61 83

Alisa Basic

Kontorschef Plankontoret

Skicka e-post till Alisa

E-post: Alisa.Basic@linkoping.se

Telefon: 013-20 68 85

Porträtt på Jonas Sjölin
Jonas Sjölin

Kontorschef Stadsmiljökontoret

Skicka e-post till Jonas

E-post: Jonas.Sjolin@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 39

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 mars 2018