Felanmälan och synpunkter

Har du synpunkter, klagomål eller vill göra en felanmälan på någon av våra verksamheter kan du framföra dem på olika sätt. Här ser du en samlad lista.

Förskola och utbildning

Om du har synpunkter eller klagomål på utbildningsförvaltningens verksamheter kan du framföra dem på flera sätt:Lämna dina synpunkter muntligen eller skriftligen direkt till verksamheten

 • Skicka brev till:
  Utbildningsförvaltningen
  Apotekaregatan 13C,
  581 81 Linköping
 • Skicka e-post
 • Skriv ner dina synpunkter och klagomål på blanketten nedan och lämna den till verksamheten eller skicka in blanketten (portot är betalt)

Ansvarig chef/rektor tar hand om dina synpunkter och klagomål.Om du lämnar namn, telefonnummer och/eller e-postadress kontaktas du inom 7 dagar.

Felanmälan och synpunkter - gata och park

Vår målsättning är att ha en hel och ren stad! Du är välkommen att hjälpa oss genom att uppmärksamma fel och brister. Använd tjänsten felanmälan och synpunkter - gata och park för att rapportera fel och brister, exempelvis:

 • hål i gatan, igensatta brunnar, vinterväghållning
 • nedskräpning, glaskross, klotter
 • trafiksignaler, vägmärken, skyltar
 • lekplatser, parker, grönområden

Felanmälan gatubelysning

Akuta olycksrisker

Du kan anmäla akuta faror och risker som inte kan vänta till nästkommande vardag via Risklinjen som besvaras dygnet runt av SOS Alarm. Telefon: 020-93 00 00

Stadsplanering och trafik

Om du har synpunkter eller frågor angående stadsplanering och trafik är du välkommen att kontakta Plankontoret eller Stadsmiljökontoret. Du når kontoren via Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Bygga, bo och miljö

Om du har synpunkter eller frågor angående bygglov, boende eller miljö du välkomman att kontakta Bygglovskontoret, Kommunlantmäteriet eller Miljökontoret. Du når kontoren via Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Omsorg och hjälp

Omsorg

Om du har synpunkter eller klagomål på Omsorgs- och äldreförvaltningen eller Socialförvaltningen kan du framföra dem på flera sätt:

 • Lämna dina synpunkter direkt till personalen.
 • Skriv ner dina synpunkter på blanketten i broschyren Välkommen att tycka till som finns på varje verksamhet. Lämna blanketten till någon i personalgruppen eller skicka in den. Portot är betalt.
 • Skicka ett brev.
 • Skicka e-post.

När du har skickat in dina synpunkter tar ansvarig chef hand om dem. Om du lämnar ditt namn och ett telefonnummer eller din e-postadress så kontaktas du inom sju dagar.

Om du har synpunkter, klagomål eller förslag till förbättringar av äldreomsorgen kan du kontakta kommunens äldreombudsman. Hen är en neutral ombudsman och fungerar som ett stöd för dig och dina anhöriga.

Socialförvaltningen

Skicka e-post till Socialförvaltningen

E-post: socialforvaltningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00 (växel)

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta)

Postadress: Socialförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Närmaste parkering finns i Akilles parkeringshus. Det finns två parkeringsplatser utanför receptionen för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för det.

Omsorgs- och äldreförvaltningen

Omsorgs- och äldreförvaltningen upphandlar, planerar och följer upp verksamhet inom vård, stöd och omsorg. Förvaltningen arbetar på uppdrag av omsorgsnämnden och äldrenämnden.

Skicka e-post till Omsorgs- och äldreförvaltningen - Synpunkter och klagomål

E-post: synpunkterochklagomal@linkoping.se

Besöksadress: Drottninggatan 16 (se karta) Öppettider: 7.45-12.00, 13.00-16.00
(Juni-augusti 8.00-12.00, 13.00-14.00)

Postadress:
Omsorgs- och äldreförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Äldreombudsman

Skicka e-post till Äldreombudsman

E-post: aldreombudsman@linkoping.se

Telefon: 013-20 66 60

Besöksadress: Drottninggatan 16 (se karta)

Postadress:
Äldreombudsman
Omsorgs- och äldreförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/aldreombudsman http://www.linkoping.se/aldreombudsman

Uppleva och göra

Om du har synpunkter eller klagomål på kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter kan du framföra dem via brev eller e-post.

Adress:
Kultur- och fritidsförvaltningen
Apotekaregatan 13C
581 81 Linköping

Synpunkter på webbplatsen

Använd länken ”Hjälpte informationen på den här sidan dig?” (visas längst ner på webbsidor) för att lämna synpunkter på webbplatsen. Svara "Nej" om du vill rapportera fel eller lämna förbättringsförslag så kommer du vidare till ett formulär. Vill du ha svar från ansvarig person så anger du en e-postadress.

Du kan också alltid vända dig till infomasterfunktionen som svarar på övergripande frågor kring innehåll, struktur och funktioner på webbplatsen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 juli 2018