Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Felanmälan och synpunkter

Har du synpunkter, klagomål eller vill göra en felanmälan på någon av våra verksamheter kan du framföra dem på olika sätt. Här ser du en samlad lista.

Förskola och utbildning

Om du har synpunkter eller klagomål på utbildningsförvaltningens verksamheter kan du framföra dem på flera sätt:Lämna dina synpunkter muntligen eller skriftligen direkt till verksamheten

 • Skicka brev till:
  Utbildningsförvaltningen
  Apotekaregatan 13C,
  581 81 Linköping
 • Skicka e-post
 • Skriv ner dina synpunkter och klagomål på blanketten nedan och lämna den till verksamheten eller skicka in blanketten (portot är betalt)

Ansvarig chef/rektor tar hand om dina synpunkter och klagomål.Om du lämnar namn, telefonnummer och/eller e-postadress kontaktas du inom 7 dagar.

Bygga, bo och miljö

Gata och park

Vår målsättning är att ha en hel och ren stad! Du är välkommen att hjälpa oss genom att uppmärksamma fel och brister. Vänd dig till vår kundtjänst på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i ärenden som gäller gata och park, exempelvis:

 • hål i gatan, igensatta brunnar, vinterväghållning
 • nedskräpning, glaskross, klotter
 • trafiksignaler, vägmärken, skyltar
 • lekplatser, parker, grönområden

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Gatubelysning

Akuta olycksrisker

Du kan anmäla akuta faror och risker som inte kan vänta till nästkommande vardag via Risklinjen som besvaras dygnet runt av SOS Alarm.Telefon: 020-93 00 00

Omsorg och hjälp

Omsorg

Om du har synpunkter eller klagomål på Omsorgs- och äldreförvaltningen eller Socialförvaltningen kan du framföra dem på flera sätt:

 • Lämna dina synpunkter direkt till personalen.
 • Skriv ner dina synpunkter på blanketten i broschyren Välkommen att tycka till som finns på varje verksamhet. Lämna blanketten till någon i personalgruppen eller skicka in den. Portot är betalt.
 • Skicka ett brev.
 • Skicka e-post.

När du har skickat in dina synpunkter tar ansvarig chef hand om dem. Om du lämnar ditt namn och ett telefonnummer eller din e-postadress så kontaktas du inom sju dagar.

Om du har synpunkter, klagomål eller förslag till förbättringar av äldreomsorgen kan du kontakta kommunens äldreombudsman. Hen är en neutral ombudsman och fungerar som ett stöd för dig och dina anhöriga.

Telefon: 013-20 60 00 (växel)

E-post: Skicka e-post till Socialförvaltningen

E-post: socialforvaltningen@linkoping.se

Postadress: Socialförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Besöksadress: Barnhemsgatan 2
Barnhemsgatan 2 på karta

Närmaste parkering finns i Akilles parkeringshus. Det finns två parkeringsplatser utanför receptionen för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för det.

E-post: Skicka e-post till Omsorgs- och äldreförvaltningen

E-post: synpunkterochklagomal@linkoping.se

Postadress:
Omsorgs- och äldreförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 16
Drottninggatan 16 på karta

Telefon: 013-20 66 60

E-post: Skicka e-post till Äldreombudsman

E-post: aldreombudsman@linkoping.se

Postadress:
Äldreombudsman
Omsorgs- och äldreförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 16
Drottninggatan 16 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/aldreombudsman http://www.linkoping.se/aldreombudsman

Uppleva och göra

Om du har synpunkter eller klagomål på kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter kan du framföra dem via brev eller e-post.

Adress:
Kultur- och fritidsförvaltningen
Apotekaregatan 13C
581 81 Linköping

Synpunkter på webbplatsen

Använd länken ”Hjälpte informationen på den här sidan dig?” (visas längst ner på webbsidor) för att lämna synpunkter på webbplatsen. Svara "Nej" om du vill rapportera fel eller lämna förbättringsförslag så kommer du vidare till ett formulär. Vill du ha svar från ansvarig person så anger du en e-postadress.

Du kan också alltid vända dig till infomasterfunktionen som svarar på övergripande frågor kring innehåll, struktur och funktioner på webbplatsen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 mars 2018