Infomaster

Infomasterfunktionen bemannas av flera personer. Infomaster svarar på övergripande frågor kring innehåll och struktur för Linköpings kommuns webbplats.

Avdelningen för kommunikations och samhällsutveckling

E-post: infomaster@linkoping.se