Peder Brandt

Kommundirektörstjänsten kommer att tillsättas under året. Under tiden är Peder Brandt kommundirektör.

Peder Brandt

Tf Kommundirektör

Kommunledningskontoret

Telefon:

013-20 53 77, 070-375 53 77