Monica Klingberg

Tillsyn. Kontaktperson för alla kommunala förvaltningar, styrelser och nämnder
(ej MoS), Samordningsförbundet centrala Östergötland och enskilda utförare

Monica Klingberg Bild: Kim Ekerstad

Kommunarkivarie

Linköpings stadsarkiv

Telefon:

013-20 73 84

E-post: monica.klingberg@linkoping.se