Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Internationella Vänskapsföreningen

Svenskundervisning tolkar finns på arabiska, persiska. Läxhjälp, samhällskontakter, barnaktiviter.

Telefon:

Dinka Salagic 013-31 31 55, Birgitta Carlsson 0705-17 13 28

E-post: i.v.f@comhem.se