Språkcafé Ryttargårdskyrkan

Språkcafé i Ryttargårdskyrkan. I cafét finns, förutom svensktalande, även arabisktalande personer.

Telefon:

Bitten Hillberg-Carlsson 013-31 41 90

E-post: maria.landalv@ryttargardskyrkan.se