Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svenska Kyrkan i Ryd (Mikaelskyrkan)

Språkcafé med SFI läroböcker svenska på arabiska. Finns en undervisande del och en cafédel, där man också gärna bjuder in svenskar för att samtala på svenska. Om någon frivillig har pedagogisk utbildning så är man varmt välkommen. Mässorna på söndagarna (kl 11) översätts i stora delar till arabiska.

Telefon:

Paul Forssander, diakon 013-20 51 86, 070-741 27 88 (sms)

E-post: paul.forssander@svenskakyrkan.se