Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Linghems vårdboende

Skicka e-post till Linghems vårdboende

E-post: Lilian.Petersson@linkoping.se

Telefon: 013-20 72 23

Besöksadress: Sparvsångsvägen 65 (se karta)

Postadress: 585 65 Linghem

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/linghems-vardboende/ http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/linghems-vardboende/

Boendegrupper: Svalan (å-hem), tel: 013- 20 72 23 Trasten (å-hem), tel: 013- 20 72 24 Lärkan (demens), tel: 013- 20 72 18