Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Linghems vårdboende

Telefon: 013-20 72 23

E-post: Skicka e-post till Linghems vårdboende

E-post: Frida.Faldt-Akerstrom@linkoping.se

Postadress: 585 65 Linghem

Besöksadress: Sparvsångsvägen 65
Sparvsångsvägen 65 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/linghems-vardboende/ http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/linghems-vardboende/

Boendegrupper: Svalan (å-hem), tel: 013- 20 72 23 Trasten (å-hem), tel: 013- 20 72 24 Lärkan (demens), tel: 013- 20 72 18