Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Valthornsgatans vårdboende

Skicka e-post till Valthornsgatans vårdboende

E-post: mattias.tuvesson@linkoping.se

Telefon: 013-20 37 13

Besöksadress: Valthornsgatan 1 (se karta)

Postadress: 589 50 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/valthornsgatans-vardboende/ http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/valthornsgatans-vardboende/

Paviljongerna: Röd paviljong, ålderdomshem inriktning psykiatri, Tel: 013-26 30 86 Grön paviljong, ålderdomshem Tel: 013-26 30 69 Blå paviljong, ålderdomshem Tel: 013-26 30 84