Lövsångarvägen 9

Telefon: 013-203908

Postadress: Leanlink, LSS Funktionsstöd, 58181 Linköping

Besöksadress: Lövsångarvägen 9
Lövsångarvägen 9 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Verksamhetschef Helena Håkansson 013-20 60 67 Gruppledare Anna-Lena Hettevik 013-20 25 49