IK Östria Lambohov

Fotboll för (ensamkommande) flyktingbarn. Anmälan av ungdom görs av godman, familjehem eller boendestödjare till projektkoordinatorn (se nedan). Lag för ensamkommande tränar 2ggr/vecka.

Telefon:

Jonathan Johansson 073-697 48 85

E-post: ostrialambohov@telia.com