Linköpings handikappidrottsförbund

I dagsläget har inte föreningen någon riktad insats mot ensamkommande barn och flyktingfamiljer, men om det kommer personer med funktionsnedsättningar är de välkomna in i verksamheten.