Åleryds vårdboende

Åleryd är ett stort vårdboende. Vi är tacksamma om ni kontaktar ansvarig chef för just den avdelningen ni söker. De ansvariga cheferna (3 st) hittar ni nedan, med respektives samordnare inunder. Under icke kontorstid ring avdelningen direkt. Telefonnummer hittar ni lite längre ner i denna kontaktruta.

Telefon: Se nedan

E-post: Skicka e-post till Åleryds vårdboende

E-post: ann.elofsson@linkoping.se

Postadress: 589 23 Linköping

Besöksadress: Ålerydsvägen 7
Ålerydsvägen 7 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/aleryds-vardboende/ http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/aleryds-vardboende/

Avdelning (demens) A: 20 77 78, E: 20 77 77, F: 20 77 76, G:20 84 18, H: 20 84 83; avd P: 20 51 93 Korttids: B: 20 65 64, Växelvård C: 20 58 43, Korttids D: 20 61 57, Dagverksamhet 1: 20 77 86, 2: 20 84 12, 3: 20 58 44.