Blåbärsvägen 82

Telefon: 013 - 20 55 16

Postadress: 581 81 Linköping

Besöksadress: Blåbärsvägen 82
Blåbärsvägen 82 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Verksamhetschef Cecilia Dahlqvist 013 - 20 57 56