Edhaga gård

Telefon: 013 - 88 00 78

Postadress: 585 97 Linköping

Besöksadress: Edhaga gård
Edhaga gård på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Verksamhetschef Robin Törnlind 013 - 20 57 34