Kvinnebyvägen 2

Telefon: 013 - 20 53 34

Postadress: 581 81 Linköping

Besöksadress: Kvinnebyvägen 2
Kvinnebyvägen 2 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

Vikarierande verksamhetschef Charlotta Svensson 013 - 26 38 12