Skattegården 55C

Telefon: 013 - 20 72 35

Postadress: 581 81 Linköping

Besöksadress: Skattegården 55C
Skattegården 55C på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/servicebostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/servicebostader/

Verksamhetschef Margaretha Karlsson 013 - 20 69 17