Sörgårdsgatan 58

Telefon: 013 - 20 72 88

Postadress: 581 81 Linköping

Besöksadress: Sörgårdsgatan 58
Sörgårdsgatan 58 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/

verksamhetschef Margaretha Karlsson 013 - 20 69 17