Annelie Pettersson

Hemtjänst utförd av anhörig, personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice

Verksamhetschef

LSS Funktionsstöd

Telefon:

013 - 26 38 04

E-post: Annelie.Pettersson@linkoping.se