Helena Håkansson

Personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice

Verksamhetschef

LSS Funktionsstöd

Telefon:

013 - 20 60 67

E-post: Helena.Hakansson@linköping.se