Helgkollo för ungdomar 12-16 år

Telefon: 013-20 72 62 (samordnare Ulla Kjell)

E-post: Skicka e-post till Helgkollo för ungdomar 12-16 år

E-post: ulla.kjell@linkoping.se

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Helgkollo
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Ågatan 31
Ågatan 31 på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/radstod http://www.leanlink.se/radstod

Ansvarig chef:
Elisabeth Schylström
Telefon: 013-20 72 16