Jag vill bidra till Linköpingsbornas karta över ytterstaden

Vi behöver få in dina berättelser till, och synpunkter på, Linköpingsbornas karta över ytterstaden senast den 3 oktober 2017. Märk synpunkterna "Medborgardialog utvecklingsplan Linköpings ytterstad" och skicka dem till:

E-post: Skicka e-post till Medborgardialog

E-post: kommun@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun, KS Registrator, 581 81 Linköping

Glöm inte att ange din postadress.