Oscar Lindgren

Under Fanny Wahlqvists föräldraledighet är chefsskapet delat mellan:

Oscar Lingren, verksamhetsansvar
Marie Hägglund, personalansvar

Tf avdelningschef översiktsplanering

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret

Telefon:

013-20 64 76