Mall synpunkter på översiktsplan

Vi vill ha dina synpunkter senast den xx månad år. Märk synpunkterna "översiktsplan" och skicka dem till:

E-post: Skicka e-post till Mall synpunkter på översiktsplan

E-post: kommun@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun, KS Registrator, 581 81 Linköping

Glöm inte att ange din postadress.