Synpunkter på översiktsplan

Vi vill ha dina synpunkter senast den 30 juni 2017. Märk synpunkterna "Miljö- och riskfaktorer i Linköpings kommun" och skicka dem till:

E-post: Skicka e-post till Synpunkter på översiktsplan

E-post: kommun@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun, KS Registrator, 581 81 Linköping

Glöm inte att ange din postadress.