Linda Ljungqvist

Från och med 1 september tillträder Linda Ljungqvist tjänsten som omsorgsdirektör.

Omsorgsdirektör

Omsorgs- och äldreförvaltningen