Malin Robertsson

Planeringsledare med uppföljningsansvar, inriktning äldrenämnden

Kvalitet- och utvärderingskontoret

Telefon:

013-20 70 39

E-post: malin.robertsson@linkoping.se