Bengt Olsson (L)

Vikarierar tills vidare för Karin Granbom-Ellisson (L) som ordförande i bildningsnämnden.

Ordförande bildningsnämnden

Telefon:

0727-297345