Elias Aguirre (S)

Samordningsansvar för bland annat samhällsbyggnad, teknisk försörjning, byggande samt gator och vägar.

Elias Ajuirre (S)

Kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

Telefon:

013-20 73 37

E-post: Aguirre Elias <Elias.Aguirre@linkoping.se