Karin Granbom-Ellison (L)

Karin är tjänstledig och ersätts under den tiden som kommunalråd av Christer Mård och som ordförande i bildningsnämnden av Bengt Olsson (L).

Karin Granbom-Ellison (FP)

Kommunalråd och ordförande i bildningsnämnden

Telefon:

013-20 70 45