Kristina Edlund (S)

Leder och samordnar kommunstyrelsens verksamhet. Samordningsansvar för bland annat kommunens ekonomi- och finansverksamhet. Ansvarig för näringslivsfrågor.

Kristina Edlund (S)

Kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande, gruppledare (S)

Telefon:

013-20 70 51, 0722-40 07 40

E-post: Kristina.Edlund@linkoping.se