Niklas Nåbo (S)
Niklas Nåbo (S)

Förste vice ordförande i kommunfullmäktige, ordförande i valnämnden

Telefon:

013-20 77 54, mobil: 076-226 05 37

E-post: Niklas.Nabo@linkoping.se