Nils Hillerbrand (MP)

Gruppledare för Miljöpartiet. Ordförande i tekniska Verken i Linköping AB. Har samordningsansvar för miljö- och klimatfrågor, naturvård och landsbygdsutveckling.

Nils Hillerbrand (MP)

Kommunalråd, förste vice ordförande i kommunstyrelsen, gruppledare (MP)

Telefon:

013-20 62 40, mobil: 0703-62 62 40