Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/

Politiska sekreterare

Linköpings kommun har anställda politiska sekreterare som biträder de förtroendevalda i kommunen i det politiska arbetet. Här hittar du deras kontaktuppgifter.

De partier som har minst tre mandat i kommunfullmäktige kan anställa politiska sekreterare. Anställningsgraden för varje sekreterare sätts i proportion till antalet mandat. Partierna kan också välja att lägga tiden på gruppledaren.

Fia Storkull

Politisk sekreterare (S)

Skicka e-post till Fia

E-post: fia.storkull@linkoping.se

Telefon: 013-20 73 06

Sofia Ståhlspets

Politisk sekreterare (S)

Skicka e-post till Sofia

E-post: sofia.stahlspets@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 56

Lina Engström

Politisk sekreterare (MP)

Skicka e-post till Lina

E-post: lina.engstrom@linkoping.se

Telefon: 013-20 69 81

Johan Thorén

Politisk sekreterare (L)

Skicka e-post till Johan

E-post: johan.thoren@linkoping.se

Telefon: 013-20 57 01

Felicia Roel

Politisk sekreterare (M)

Skicka e-post till Felicia

E-post: Felicia.Roel@linkoping.se

Telefon: 013-20 68 18

Henrik Dalgard

Politisk sekreterare (M)

Skicka e-post till Henrik

E-post: henrik.dalgard@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 06

Christoffer Rosendahl

Politisk sekreterare (C)

Skicka e-post till Christoffer

E-post: Christoffer.Rosendahl@linkoping.se

Telefon: 013-20 56 08

Felix Grönqvist

Politisk sekreterare (KD)

Skicka e-post till Felix

E-post: felix.gronqvist@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 37

Klas Ahlberg

Politisk sekreterare (SD)

Skicka e-post till Klas

E-post: klas.ahlberg@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 38

Jane Karlsson

Politisk sekreterare (V)

Skicka e-post till Jane

E-post: jane.karlsson@linkoping.se

Telefon: 013-20 71 85

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 april 2018