Dygnetruntomsorg Skäggetorps Centrum 4A

Telefon: 013-20 72 40

E-post:
Skicka e-post till Dygnetruntomsorg Skäggetorps Centrum 4A

Postadress:
Dygnetruntomsorg Skäggetorps Centrum 4A
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Skäggetorps Centrum 4A
Skäggetorps Centrum 4A på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fskskaggetorpscentrum4a

Ansvarig

Förskolechef biträdande
Malin Forsberg
Telefon: 013-29 49 56

Förskolechef
Ulla Karlsson
Telefon: 013-20 68 78