Dygnetruntomsorg Tröskaregatan 19

Telefon: 013-20 60 63

E-post:
Skicka e-post till Dygnetruntomsorg Tröskaregatan 19

Postadress:
Dygnetruntomsorg Tröskaregatan 19
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Tröskaregatan 19
Tröskaregatan 19 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fsktroskaregatan19

Ansvarig

Förskolechef biträdande
Malin Forsberg
Telefon: 013-29 49 56

Förskolechef
Ulla Karlsson
Telefon: 013-20 68 78