Förskolan Ådalagatan 2/ 14

Telefon: 013-26 36 51

E-post: Skicka e-post till Förskolan Ådalagatan 2/ 14

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Ådalagatan 2
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Ådalagatan 2B
Ådalagatan 2B på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fskadalagatan2 http://www.linkoping.se/fskadalagatan2

Ansvarig

Förskolechef
Sara Engfelt
Telefon: 013-26 39 79