Förskolan Backasandsgatan 17 Rappestad

Telefon: 013-800 81

E-post: Skicka e-post till Förskolan Backasandsgatan 17 Rappestad

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Backasandsgatan 17 Rappestad
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Backasandsgatan 17
Backasandsgatan 17 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fskbackasandsgatan17 http://www.linkoping.se/fskbackasandsgatan17

Ansvarig

Förskolechef
Louise Hellström
Telefon: 013-20 55 78