Förskolan Bataljonsgatan 24

Telefon: 013-29 48 41

E-post: Skicka e-post till Förskolan Bataljonsgatan 24

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Bataljonsgatan 24
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Bataljonsgatan 24
Bataljonsgatan 24 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fskbataljonsgatan24 http://www.linkoping.se/fskbataljonsgatan24

Ansvarig

Förskolechef
Inger Collin
Telefon: 013-20 79 91