Förskolan Bokhagsvägen 6

Telefon: 013-20 89 37

E-post: Skicka e-post till Förskolan Bokhagsvägen 6

E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Bokhagsvägen 6
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Bokhagsvägen 6
Bokhagsvägen 6 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fskbokhagsvagen6 http://www.linkoping.se/fskbokhagsvagen6

Ansvarig

Förskolechef
Christina Torehov
Telefon: 013-20 60 00