Förskolan Boställsgatan 6

Telefon: 013-20 60 37

E-post: Skicka e-post till Förskolan Boställsgatan 6

E-post: vastraskolomradet@linkoping.se

Postadress:
Förskolan Boställsgatan 6
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Boställsgatan 6
Boställsgatan 6 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/fskbostallsgatan6 http://www.linkoping.se/fskbostallsgatan6

Ansvarig

Förskolechef
Pia Bruhn
Telefon: 013-26 34 08